🔴 სტუდენტთა საყურადღებოდ❗️

🔴 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობა იწყება❗️

მობილობის ვადების შესახებ ინფორმაციას, გაეცანით ამ ბმულზე ⬇️

ობილობის ეტაპები და ვადები