2020 წლის 28 თებერვალს, საღამოს 7 საათზე, უნივერსიტეტის დიდ საკონფერენციო დარბაზში ფაკულტეტი მართავს საორიენტაციო შეხვედრას ფაკულტეტის ყველა მიმართულების სტუდენტთან (1, 2, 3 და 4 კურსი).

შეხვედრაზე განხილული იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა: სასწავლო პროცესთან, საგამოცდო რეგულაციებთან, პრაქტიკა/საბაკალავრო ნაშრომის წერასთან დაკავშირებული პროცედურები.

ყველა სტუდენტის დასწრება სავალდებულოა...