საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, კორონავირუსის (COVID-19) ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით 16 მარტიდა ნბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი ელექტრონული სწავლების რეჟიმზე გადავიდა. უნივერსიტეტში უკვე არსებული ელექტრონული პორტალებისა და დამატებითი ონ-ლაინ რესურსების საშუალებით სტუდენტებისთვის იმართება საკმაოდ პროდუქტიული ვიდეო ლექციები და სემინარები;

ლექციები ტარდება აკადემიური კალენდრის მიხედვით საუნივერსიტეტო ცხრილით განსაზღვრულ დროს;

ფაკულტეტი გისურვებთ ჯანმრთელობას...