2020 წლის 17-18 სექტემბერს  ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ორგანიზებით გაიმართა  საორიენტაციო შეხვედრა პირვეკურსელ სტუდენტებთან ონლაინ რეჟიმში. ფაკულტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა სტუდენტებს გააცნეს უნივერსიტეტის შინაგანაწესი, ძირითადი რეგულაციები, სტუდენტისა და ლექტორის უფლებები, ის ძირითადი წესები, რაც სტუდენტმა უნდა იცოდნენ სწავლის პროცესში. სტუდენტებს ასევე გააცნეს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესები, შეფასების სისტემის არსი, საგამოცდო პროცედურები, ბაზისა და ელექტრონული პორტალის, “smart way of learning” მოხმარების წესები