ხარ მე-10, მე-11, მე-12 კლასელი?
გაინტერესებს ბიზნესის სფერო?
გსურს გაიგო რას მოიცავს ბიზნესის თითოეული მიმართულება
გინდა იცოდე ბიზნესის რომელი მიმართულება შეგეფერება შენ?
გაინტერესებს რა არის ბიზნესის დასაწყებად საჭირო და რამ შეიძლება შეგიშალოს ხელი წარმატების მიღწევაში?
გაქვს სურვილი გამოსცადო საკუთარი თავი სხვადასხვა აქტივობებში და გაიგო შეგიძლია თუ არა ბიზნესში კარიერის აწყობა?
შემოგვიერთდი და გადადგი შენი პირველი ნაბიჯები ბიზნესის სფეროში.

რატომ უნდა დაესწრო ''ბიზნეს ანბანის'' ტრენინგებს?
 • გაიგებ მეტს ბიზნესისა და მისი მიმართულებების შესახებ
 • აღმოაჩენ ახალ უნარებს საკუთარ თავში
 • ისწავლი როგორ გახადო კომპანია კონკურენტებისგან გამორჩეული
 • გაიგებ რა არის საჭირო ბიზნესის დასაწყებად და რა ფაქტორები უნდა გაითვალისწინო იმისთვის რომ გახდე წარმატებული ბაზარზე
 • ისწავლი როგორ დათვალო მოგება-ზარალი და მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები
 • გაიგებ როგორი უნდა იყოს სწორი კომუნიკაცია და რა შეცდომები არ უნდა დაუშვა საქმიანი ურთიერთობისას
 • მოგეცემა საშუალება გამოსცადო საკუთარი თავი სხვადასხვა აქტივობებში
 • გაიცნობ ახალ ადამიანებს და შეიძენ მეგობრებს

პროგრამა ემსახურება:

1. ბიზნეს აზროვნების განვითარებას

 • თვითდამკვიდრება ბიზნეს რეალობაში (ამოიცნოს და შეისწავლოს ბიზნესის საფუძვლები და ძირითადი მიმართულებები; გაერკვას ძირითად კომპეტენციებსა და ბიზნესისათვის საჭირო უნარჩვევებში)
 • ბიზნეს რეალობაში არსებული გამოწვევებისა და შესაძლებლობების გაცნობა (ამოიცნოს შესაძლო აშკარა და ფარული ბიზნეს რისკები, აწონოს ისინი და ასევე შეძლოს ბიზნეს შესაძლებლობების განსაზღვრა)

2. ბიზნეს პროცესების აღქმასა და მართვას

 • განსაზრვროს ბიზნესი აქტივობისათვის საჭირო რესურსები (განსაზრვროს მოთხოვნა ნებისმიერი პროდუქტისადმი, რესურსები პროდუქტის დასამზადებლად, მათი მოპოვება და სწორად გამოყენება)
 • ბიზნეს აქტივობის წარმართვა (გააანალიზოს მაქსიმალური შესაძლო მოგებითა და მინიმალური საჭირო დანახარჯებით რისკების შერბილება და/ან თავიდან აცილების ხერხები)

 

 

"BoB"–ის გუნდი

         

თეონა მაისურაძე

 ასოცირებული პროფესორი დოქტორი

პროექტის მრჩეველი

 

თამარ გვილავა 

მარკეტინგის პროგრამა

პროექტის კოორდინატორი

 

 

ჯულია ცერცვაძე

მენეჯმენტის პროგრამა

ტრენერთა რეკრუიტინგი და პროექტის პრომოცია

 

გიორგი ჯიქია
საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის პროგრამა

რესურსების დაგეგმვა, სტრატეგიული დაგეგმარება და განვითარება

 

უმთავრესი რამ რაც პროექტს უნიკალურს ქმნის არის ის ფაქტი, რომ ტრენერებსა და მონაწილეებს შორის თითქმის არ არის ასაკობრივი განსხვავება. გვჯერა რომ სწორედ ეს ფაქტი ხელს უწყობს სკოლის მოსწავლეთა აქტიურ ჩართულობას ტრენინგების პროცესში, ისინი ახერხებენ გადალახონ აუდიტორიასთან საუბრის კომპლექსები და გამოთქვან საკუთარი აზრები რომელიც ყოველთვის ორიგინალური, არაჩვეულებრივი და ჭკვიანურია. 

 

ტრენერები

თეონა კობახიძე
საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის პროგრამა


გვანცა ბერიკაშვილი
მენეჯმენტის პროგრამა

 

ტრენერობა გამბედაობა და პასუხისმგებლობაა

 • გამბედაობა გამოირჩეოდე თანატოლთაგან მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ პირველ კურსელი ხარ
 • გამბედაობა იმისათვის რომ განუწყვეტლივ ამტკიცო ის რომ გაქვს საკმარისი ცოდნა, გათავისებული გაქვს ეს ცოდნა და ასევე ფლობ ყველა იმ უნარს გადასცე ცოდნა, ასწავლო და მიმართულება მისცე სხვას.
 • პასუხისმგებლობა წარმოადგინო შენი უნივერსიტეტი და გუნდი ყველაზე კრიტიკული აუდიტორიის წინაშე, რომელიც სწორედ რომ ამბოხის, სიახლეებისა და ცვლილებების ასაკშია.
 • პასუხისმგებლობაა პარტნიორის წინაშე რათა ჩაატაროს უმაღლესი ხარისხის ტრენინგი, მართოს აუდიტორია და განავითაროს საკუთარი თავი.

მარიამ გოგილავა

ფინანსების პროგრამა

 

სალომე წიკლაური

ფინანსების პროგრამა

არმან მანუკიანი

მარკეტინგის პროგრამა

ილონა ჯანჯღავა

მენეჯმენტის პროგრამა

 

მარიამ ადამაშვილი

მენეჯმენტის პროგრამა

 

 


 

 

 

 

 
 

 

  

პროექტი მუდმივად ახდენს სტუდენტების შერჩევას, რომლებიც გაივლიან ექვს-თვიან  მომზადების პერიოდს ტრენერობისათვის და წარმატებულად დასრულების შემდეგ მიიღებენ კვალიფიციური ტრენერის სერთიფიკატს.

შერჩევის პროცესი გამჭვირვალეა და მოიცავს აპლიკაციას, საინფორმაციო შეხვედრას, ინტერვიუსა და სხვადასხვა დავალებებს ორი თვის განმავლობაში.