განცხადებები

.

ყურადღება!!!
სარეგისტრაციო პროცესის მნიშვნელოვანი ვადები!
მე-2, 3 და 4 კურსისთვის

1.  რეგისტრაციის კვირა შეადგენს 1 კვირას: 3-7 თებერვალი, 2020 

2.  რეგისტრაციის შემდეგ შეგიძლიათ ისარგებლოთ სათადარიგო კვირით (add – drop week: 10-14 თებერვალი), რომელიც გრძელდება 1 კვირა. ამ პერიოდში სტუდენტს შეუძლია რეგისტრაცია, კომპონენტების დამატება/წაშლა განცხადების საფუძველზე, რომელიც იწერება ფაკულტეტზე (ადმინისტრაციული კორპუსი, ოთახი 311) პროგრამის ხელმძღვანელთან/მრჩეველთან კონსულტაციის გავლის შემდგომ.

3. რეგისტრაციის დაწყებიდან მე-3 კვირას (საპატიო კვირა: 17-21 თებერვალი) რეგისტრაცია, კომპონენტების დამატება/წაშლა შესაძლებელია სტუდენტის განცხადებისა და ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.  

4. მე-3 კვირის შემდეგ სტუდენტის სურვილის საფუძველზე რეგისტრაცია, კომონენტების წაშლა/დამატება არ შეიძლება. 

5. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი არ გაივლის რეგისტრაციას 4 კვირის განმავლობაში, უჩერდება სტუდენტის სტატუსი. 

6. უცხოელი სტუდენტების რეგისტრაცია ხდება სტანდარტულად - 4 კვირის ვადაში.

ფაკულტეტი გისურვებთ წარმატებულ სემესტრს…
ყურადღება!!!
სარეგისტრაციო პროცესის მნიშვნელოვანი ვადები!
პირველი კურსისთვის

1.  რეგისტრაციის კვირა შეადგენს 1 კვირას: 17-21 თებერვალი, 2020 

2.  რეგისტრაციის შემდეგ შეგიძლიათ ისარგებლოთ სათადარიგო კვირით (add – drop week: 24-28 თებერვალი), რომელიც გრძელდება 1 კვირა. ამ პერიოდში სტუდენტს შეუძლია რეგისტრაცია, კომპონენტების დამატება/წაშლა განცხადების საფუძველზე, რომელიც იწერება ფაკულტეტზე (ადმინისტრაციული კორპუსი, ოთახი 311) პროგრამის ხელმძღვანელთან/მრჩეველთან კონსულტაციის გავლის შემდგომ.

3. რეგისტრაციის დაწყებიდან მე-3 კვირას (საპატიო კვირა: 3-7 თებერვალი) რეგისტრაცია, კომპონენტების დამატება/წაშლა შესაძლებელია სტუდენტის განცხადებისა და ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.  

4. მე-3 კვირის შემდეგ სტუდენტის სურვილის საფუძველზე რეგისტრაცია, კომონენტების წაშლა/დამატება არ შეიძლება. 

5. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი არ გაივლის რეგისტრაციას 4 კვირის განმავლობაში, უჩერდება სტუდენტის სტატუსი. 
 
6. უცხოელი სტუდენტების რეგისტრაცია ხდება სტანდარტულად - 4 კვირის ვადაში .

ფაკულტეტი გისურვებთ წარმატებულ სემესტრს…
 

 

სიახლეები

ფოტო გალერეა

ვიდეო

Sample image

Sample image