გთავაზობთ სასწავლო სტიპენდიებს გაცვლითი პროგრამებისათვის Erasmus+Erasmus+-ის სტიპენდია ფარავს ცხოვრებისა და მგზავრობის ხარჯებს.