აფილირებულმა პროფესორმა, დოქტორმა, ილიას ჩილოღლუმ 1999 წელს დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივესიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის პროგრამა.

ბატონმა ავთომ დაამთავრა მოსკოვის ლომონოსოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი მიენიჭა მოსკოვის ლომონოსოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საქართველოს სამეცნიერო აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტში.

დოქტორ ნიკოლოზ ფარჯანაძეს თავისი კარიერის განმავლობაში აკადემიურ პოზიციებზე უმუშავია სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;

ქალბატონმა ქეთევანმა დოქტორის ხარისხი მოიპოვა ნაციონალური ეკონომიკის ინსტიტუტის, ეკონომიკის დეპარტამენტში, 1990 წელს ერევანში, სომხეთში.

ბატონმა ნიკოლოზმა დაამთავრა თბილისის ი.ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური და ფრანგული ენების მიმართულებით.

ქალბატონმა ტატიანამ სრული პროფესორის სერტიფიკატი მიიღო შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მენეჯმენტის ფაკულტეტზე, 2008 წელს, თბილისში.

ნათელა დოღონაძემ 1978 წ. დაამთავრა ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხოურ ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტი (ამჟამად ილიას უნივერსიტეტი) სპეციციალობით ინგლისური და ფრანგული ენების მასწავლებელი. იგი მეცნიებებათა დოქტორია განათლებაში (სწავლების მეთოდებში).

ბატონ ირაკლის უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის (ამჟამად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) ავტომატიკის და ტელემექანიკის ფაკულტეტზე.

სოფო ხუნდაძე არის ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, დაიცვა სადისერტაციო ნაშრომი თემაზე „ანაბრების დაზღვევის ეფექტური სისტემის შექმნა საქართველოში“. ის ასევე არის თორმეტი სტატიისა და ერთი მონოგრაფიის ავტორი.

ბატონმა მეთინმა მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირების განხრით შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, მაგისტრის ხარისხი - კავკასიის ბიზნეს სკოლაში, ხოლო დოქტორის ხარისხი ფინანსებში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში.

ქალბატონმა მაკამ დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა მენეჯმენტის მიმართულებით 2006 წელს. ის არის ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი.

ასოც. პროფ. თინათინ კუბლაშვილს მიღებული აქვს ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. შზსუ-ში უკავია აფილირებული ასოცირებული პროფესორის პოზიცია ტურიზმის მიმართულებით.

დავით ნიჟარაძემ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით (ბაკალავრიატი).

დოქტ. ერგუვანს ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხი მიღებული აქვს მთარგმნელობით საქმიანობაში, ხოლო დოქტორის ხარისხი განათლების მეცნიერებებში.

2016 წლიდან ვახტანგ ზაალიშვილი არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სამართლის  ფაკულტეტის სამართლის საბაკალავრო და შედარებითი კომერციული სამართლის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი, სამართლის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი.

ბატონი ვახტანგი სწავლობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ მიენიჭა ეკონომისტ-ინფორმატიკოსის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.

2015 წლიდან რამაზან აკბაში იყო შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე სოციალურ საკითხებში. 2017 წლიდან ის იკავებს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის პოზიციას.

აზერ დილანჩიევმა დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ეკონომიკის მიმართულებით; ამავე უნივერსიტეტში გაიარა მაგისტრატურა.

1969 წელს მალხაზ ჩახნაშვილმა დაამთავრა ქ.თბილისი 1-ლი საშუალო სკოლა (ამჟამად 1-ლი გიმნაზია). სკოლის ასაკიდან მისი ინტერესების სფეროს წარმოადგენდა ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები, რის გამოც გააგრძელა სწავლა ქ.თბილისის უცხო ენათა ინსტიტიტში ინგლისური ენის განხრით.

ბატონმა ჯიჰანმა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მიიღო დოქტორის ხარისხი კომპიუტერულ მეცნიერებებში. 2012 წლიდან მუშაობს შზსუ-ს   კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის სხვადასხვა პოზიციებზე.

ბატონი დავითი სწავლობდა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტზე.

კახაბერ ჯაყელი 1984 წელს ჩაირიცხა ივანე ჯავახიშილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა 1991 წელს.

ქალბატონი თეონა 1999-2000 წლებში სწავლობდა მონტისელოს უმაღლეს სკოლაში, ამერიკის შეერთებული შტატების არკანზასის შტატში ამერიკული საბჭოების გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში.

მარიამ ბანძელაძე დაიბადა 1979 წლის 16 მარტს, ქუთაისში, საქართველო. მარიამ ბანძელაძეს მრავალფეროვანი განათლება და პროფესიული გამოცდილება აქვს.  ის სწავლობდა ა. წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც მიღებული აქვს ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხი დასავლეთ ევროპულ ენებსა და ლიტერატურაში.

ქალბატონი მარიამი სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით. ის არის ფილოლოგიის დოქტორი.

2017 წლის იანვრიდან ლაშა ქავთარაძე მუშაობს გალტ & თაგარტში ეკონომისტის პოზიციაზე. 2015-2016 წლებში ის ხელმძღვანელობდა მაკროეკონომიკური ანალიზისა და საგადასახადო პოლიტიკის განყოფილებას საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისში.