მარკეტინგის საბაკალავრო პროგრამის ადმინისტრატორი


დაამთავრა თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი ჩინური ენის განხრით.(ბაკალავრი) იმყოფებოდა ჩინეთში გაცვლითი პროგრამით. ამჟამად სწავლობს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაზე მარკეტინგის მიმართულებით.

ოთახი: A306
E-mail: gtsikhiseli@ibsu.edu.ge