ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე,
მენეჯმენტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი


ქალბატონმა მაკამ დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა მენეჯმენტის მიმართულებით 2006 წელს. ის არის ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი.

კვლევის ინტერესი: მენეჯმენტი, ორგანიზაციის ეფექტიანობა, ორგანიზაციული ფსიქოლოგია.
საგნები: ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები, მენეჯმენტის პრინციპები, ორგანიზაციული ქცევა, ადამიანური რესურსების მართვა. 
ოთახი: A311
ელ.ფოსტა: bughulashvili@ibsu.edu.ge