მენეჯმენტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი


ქალბატონმა მაკამ დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა მენეჯმენტის მიმართულებით 2006 წელს. ის არის ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი.

კვლევის ინტერესი: მენეჯმენტი, ორგანიზაციის ეფექტიანობა, ორგანიზაციული ფსიქოლოგია.
საგნები: ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები, მენეჯმენტის პრინციპები, ორგანიზაციული ქცევა, ადამიანური რესურსების მართვა. 
ოთახი: A311
ელ.ფოსტა: bughulashvili@ibsu.edu.ge