ფინანსების, საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის საბაკალავრო პროგრამების ადმინისტრატორი

სტამბოლის მარმარის უნივერსიტეტის მაგისტრი ფინანსებისა და საბუღალტრო საქმის სპეციალობით. 2013 წლიდან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის თანამშრომელი.
კვლევის ინტერესი: ფინანსები, ეკონომიკა, მენეჯმენტი
საგნები: ფინანსების საფუძვლები, ეკონომიკის საფუძვლები

ოთახი: A308
E-mail: ibotsvadze@ibsu.edu.ge