სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი


დამთავრებული აქვს საქარიას უნივერსიტეტი, ფინანსების მიმართულება.  2014 წლის სექტემბრიდან დღემდე არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი.

კვლევის ინტერესი: ფინანსები
ოთახი: A 304
E-mail: ptavartkiladze@ibsu,.edu.ge