ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის ორგანიზებით 11 დეკემბერს გაიმართა შეხვედრა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან, რომლებიც შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დაფინანსებით იმყოფებოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო გაცვლით პროგრამაში მონაწილე პერსონალის მიღწევები, ჩატარებული კვლევები და ასევე სალექციო კურსზე, რომელსაც ისინი ესწრებოდნენ, მიღებული გამოცდილება. მონაწილეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს სხვადასხვა უნივერსიტეტში ყოფნის დროს მიღებული შთაბეჭდილებები და გამოცდილება.