2018 წლის 8 და 9 ოქტომბერს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის ორგანიზებით პროფ. დოქტორმა ლაზარე რუკუნდოვა სებიტერენკომ გამართა ტრენინგი თემაზე: სამუშაოს თეოლოგია
პროფ. დოქტორი ლაზარე რუკუნდოვა სებიტერენკო არის საერთაშორისო ექპერტი, “Bakke Graduate” უნივერსიტეტის პროფესორი სამუშაოს თეოლოგიაში.
მოცემული პროექტი არის პროგრამა „Peace Education”-ის ნაწილი.
ვორქშოპი ჩატარდა Bakke Graduate University-ს ეგიდით. მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები.