10 ოქტომბერს ბიზნესის მართვის ფაკულტეტმა გამართა გაცვლითი პროგრამების შესახებ საორიენტაციო შეხვედრა. მოცემულ შეხვედრაზე სტუდენტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა გაცვლით პროგრამში მონაწილეობასთან დაკავშირებით მიეღოთ დეტალური ინფორმაცია.