📢22 ოქტომბერს ამსტერდამის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის პროფესორმა, კლარენს ვან დერ პუტმა ჩაატარა ინტენსიური და ინტერაქტიული კურსი თემაზე "ორგანიზაციული მართვა და ზოგადი უნარები". კურსზე დისკუსიები გაიმართა შემდეგ თემებზე: ადამიანები, ორგანიზაციები და ‘კულტურა’; ორგანიზაციები და ‘ზოგადი უნარები’; ორგანიზაციული მართვა საქართველოში და ‘ზოგადი უნარები’. კურსის ბოლოს გაიცა მონაწილეობის სერტიფიკატები.