25 ოქტომბერს ამსტერდამის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის პროფესორმა, კლარენს ვან დერ პუტმა ჩაატარა ინტენსიური და ინტერაქტიული კურსი თემაზე "მასპინძლობა და ზოგადი უნარები". კურსზე დისკუსიები გაიმართა შემდეგ თემებზე: მასპინძლობა და ‘კულტურა’, მასპინძლობა და ‘ზოგადი უნარები’, მასპინძლობა საქართველოში და ‘ზოგადი უნარები’. კურსის ბოლოს გაიცა მონაწილეობის სერტიფიკატები.