19 დან 22 ნოემბრის ჩათვლით შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი მასპინძლობს კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტის 10 პოლონელ სტუდენს და პროფესორს ქალბატონ მონიკა სადის. აღნიშნული ვიზიტის ფარგლებში პოლონელი სტუდენტების ჯგუფი ჩაერთვებიან სასწავლო პროცესში, მონაწილეობას მიიღებენ ლექცია-სემინარებში და ასევე, მათთვის სპეციალურად დაგეგმილ კულტურულ ღონისძიებებში.