19 თებერვალს ჩატარდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საგანმანათლებლო და მუზეუმების სამსახურის უფროსის გიორგი ჭეიშვილის საჯარო ლექცია კულტურული მემკვიდრეობისა და მუზეუმების შესახებ.