20 თებერვალს გაიმართა დისკუსია მრგვალი მაგიდის ფორმატში თემაზე: „განათლების მომავალი 21-ე საუკუნეში და როგორ ავიცილოთ უმუშევრობა“. მოწვეული იყო ერიკ ლივნი - გამოცდილი ეკომონისტი, პედაგოგი და მწერალი ეკონომიკის, პოლიტიკის კვლევისა და კონსულტაციის სფეროში 25 წლიანი გამოცდილებით.