2019 წლის14 მარტს ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა გაცვლით პროგრამასთან დაკავშირებით. სტუდენტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა მიეღოთ საჭირო ინფორმაცია ყველა კითხვასთან დაკავშირებით.