2019 წლის 21 მარტს, სტოკჰოლმის ეკონომიკის სკოლის ქართველმა ელჩმა - აკაკი ტყეშელაშვილმა, ჩაატარა პრეზენტაცია სტუდენტებისათვის და გააცნო უნივერსიტეტი, სასწავლო პროცესი, პროგრამა, კურსები და გაუზიარა საინტერესო ინფორმაცია სტუდენტებს.