26 სექტემბერს, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტმა უმასპინძლა ჰოლანდიის მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერების ეროვნული სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) ჯგუფის მკვლევარს სტივენ პემბერტონს, ინტერაქტიული სისტემების ჯგუფის მკვლევარს. საჯარო ლექციის თემა იყო: „ინტერნეტის ეფექტი“

საჯარო ლექცია გაიმართა თბილ გარემოში. სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ დაესვათ კითხვები და მიეღოთ კვალიფიციური პასუხი.