კულტურული ტურზე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მე-14 საერთაშორისო აბრეშუმის გზის კონფერენციის უცხოელ სტუმრებს შზსუ-ს ტურიზმის პროგრამის სტუდენტებმა უმასპინძლა