პროფესორი კუუსიკ ალარი (ტალინის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი) ატარებს ტრენინგს თემაზე "Internet of Things"
თარიღი: 24 ოქტომბერი
დრო: 12.00
ადგილი: A214