2019 წლის 16 დეკემბერს yes.com-ის შვეიცარიის მთავარმა ოპერაციულმა ოფიცერმა და გერმანიის ‘’Pensionskasse Vom Deutschen Roten Kreuz Vvag ‘’-ის აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარემ ბატონმა ფილიპ იუნგენმა ჩაატარა სემინარი თემაზე: საბანკო საქმიანობის მომავალი/ღია საბანკო საქმიანობა/ციფრული იდენტობა/საწარმოთა კაპიტალი/საწარმოო ინვესტიცირება/პროფესიონალური ეთიკის IFAC-ის კოდექსი,2018’’.

საინტერესო და პროდუქტიული ლექციის შემდეგ სტუდნეტებს გადაეცათ სერტიფიკატები.