2019 წლის 17 დეკემბერს, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტს ესტუმრა  სიუალიას სახელმწიფო კოლეჯის (ლიტვა) პროფესორი ზანეტა კავალიაუსკიენი. ზანეტა კავალიაუსკინემ სტუდენტებსა და თანამშრომლებს გააცნო სიუელიას სახელმწიფო კოლეჯის პროგრამები, სტუდენტური ცხოვრება და ისაუბრა მარკეტინგის საკითხებზე მარკეტინგის მიმართულების სტუდენტებთან.