ნება გვიბოძეთ შეგატყობინოთ, რომ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის დელეგატად არჩეულ იქნა მარკეტინგის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტი (სტუდენტური ნომრით: 17100226; ელ-ფოსტა: 17100226@ibsu.edu.ge), გიორგი დოლიშვილი; გიორგი დაესწრება ყოველკვირეულ ფაკულტეტის სხდომებს და მოგვაწვდის თქვენს მიერ მოწოდებულ რჩევებს, წინადადებეს, სიახლეებს და ასევე პრობლემებს; აღნიშნული საკითხები განხილულ იქნება ფაკულტეტის საბჭოზე და მოხდება რეაგირება.