მეოთხე კურსელების ფინანსების განხრის ქართული და ინგლისური სექტორების ცხრილი შეიცვალა. გთხოვთ გაეცნოთ ახალ ცხრილს.

 

http://bm.ibsu.edu.ge/files/timetables_fall_2017/14.09.17/SeniorGeoFIN.pdf