22 და 25 ოქტომბერს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი უმასპინძლებს ამსტერდამის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის პროფესორს კლარენს ვან დერ პუტს, რომელიც წაიკითხავს ინტენსიურ და ინტერაქტიულ 3 საათიან კურსებს.

22 ოქტომბრის კურსის თემა იქნება: “ორგანიზაციული მართვა და მარტივი უნარები", რომლის ფარგლებშიც განხიხილება შემდეგი საკითხები:

  • ადამიანები, ორგანიზაციები და ‘კულტურა’
  • ორგანიზაციები და ‘მარტივი უნარები’
  • ორგანიზაციული მართვა საქართველოში და ‘მარტივი უნარები’

ჩატარების ადგილი: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (A101)
ჩატარების თარიღი და დრო: 22 ოქტომბერი, 14:00-დან 17:00-მდე.

მონაწილეებს გადაეცემათ სერთიფიკატები.

25 ოქტომრბის კურსის თემა იქნება: “მასპინძლობა და მარტივი უნარები“, რომლის ფარგლებშიც განიხილება შემდეგი საკითები:

  • მასპინძლობა და ‘კულტურა’
  • მასპინძლობა და ‘მარტივი უნარები’
  • მასპინძლობა საქართველოში და ‘მარტივი უნარები’.

 

ჩატარების ადგილი: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (A101)
ჩატარების თარიღი და დრო: 25  ოქტომბერი, 12:00-დან 15:00-მდე.

მონაწილეებს გადაეცემათ სერთიფიკატები.