ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი აცხადებს გაცვლით პროგრამებს 2018-2019 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის შემდეგ უნივერსიტეტებში:

1. ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი, ვარნა, ბულგარეთი. კვოტა: 10 სტუდენტი, ბოლო ვადა: 20 ნოემბერი
2. სოლბრიჯის საერთაშორისო ბიზნეს სკოლა*, დაეჯონი, სამხრეთ კორეა. კვოტა: 2 სტუდენტი, ბოლო ვადა: 1-ელი დეკემბერი;
3. შაულიაის უნივერსიტეტი, შაულიაი, ლიტვა. კვოტა: 2 სტუდენტი, ბოლო ვადა: 31 ოქტომბერი.
4. შეგედის უნივერსიტეტი, უნგრეთი. კვოტა: 2 სტუდენტი, ბოლო ვადა: 27 ნოემბერი
5. ლოძის უნივერსიტეტი, პოლონეთი. კვოტა: 2 სტუდენტი, ბოლო ვადა: 27 ნოემბერი
6. ფინანსების და ადმინისტრირების უნივერსიტეტი, პრაღა, ჩეხეთი. ბოლო ვადა; 7 ნოემბერი (გადასახადი: 1650 USD)
7. მიკოლას რომერის უნივერსიტეტი, ლიტვა. კვოტა: 2 სტუდენტი, ბოლო ვადა: 12 ნოემბერი.
8. ნარხოზის უნივერსიტეტი, ყაზახეთი. კვოტა: 6 სტუდენტი. ბოლო ვადა: 12 ნოემბერი
9. რისებას უნივერსიტეტი, ლატვია. კვოტა: 2 სტუდენტი. ბოლო ვადა: 7 ნოემბერი
10. ბრნოს ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი, ჩეხეთი. კვოტა: 1 სტუდენტი. ბოლო ვადა: 9 ნოემბერი
11. ვირჯინიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, აშშ. ბოლო ვადა: 22 ნოემბერი
12. ჩრდილოეთ ჩინეთის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი**, ჩინეთი. ბოლო ვადა: 14 ნოემბერი
(** უფასო განთავსება, სასწავლო გრანტი: ყოველ თვე 1000 RMB )
13. კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტი, პოლონეთი. კვოტა: 1 სტუდენტი. ბოლო ვადა 16 ნოემბერი.
14. ევროპული ბიზნეს სკოლა, პორტუგალია. კვოტა: 1 სტუდენტი. ბოლო ვადა: 13 დეკემბერი
15.ბეიჯინგის ტექნოლოგიის ინსტიტუტი, ჩინეთი. ბოლო ვადა: 10 დეკემბერი. TOEFL: 80, IELTS 5.5. უფასო განთავსება.

** უფასო განთავსება, სასწავლო გრანტი: ყოველ თვე 1000 RMB

*ხელმისაწვდომია მაგისტრატურის სტუდენტებისათვისაც

მოთხოვნები:
• GPA 75-ზე მეტი*
• კარგი მულტიკულტურული კომუნიკაციის უნარი
• ინგლისურ ენაზე სწავლის უნარი
• ბაკალავრიატის სტუდენტი (პირველი, მეორე, მესამე კურსები).

* ზოგიერთ პროგრამაზე სავალდებულო GPA შეიძლება იყოს უფრო მაღალი.
** კვოტა შეიძლება მოცემული იყოს მთლიანი უნივერსიტეტისთვის.

შერჩევის კრიტერიუმები:
• ენის ცოდნა: TOEFL iBT, IELTS ან ექვივალენტური დოკუმენტი
• სფეროს შესაბამისობა
• საფეხური: ზედა საფეხურის სტუდენტებს ენიჭებათ უპირატესობა
• სწავლების წელი: ზედა კურსის სტუდენტებს ენიებათ უპირატესობა
• CGPA: მაღალი GPA-ს მქონე სტუდენტებს ენიჭებათ უპირატესობა
• გამოცდილება: პრიორიტეტი ენიჭებათ იმ სტუდენტებს, რომლებიც არ სარგებლობდნენ გაცვლითი პროგრამით
• რეკომენდაცია(ები): ლექტორებისგან და პროგრამის ადმინისტრატორებისგან: სპეციალური ფორმით
• ჩართულობა: სხვა და სხვა სოციალურ, საგანმანათლებლო და/ან სამეცნიერო პროექტებში: დოკუმენტირებული სერთიფიკატები/ცნობები.

მნიშვნელოვანია: საბოლოო გადაწყვეტილება დამოკიდებულია მიმღებ უნივერსიტეტებზე

სავალდებულო დოკუმენტები:
• შზსუს ნიშნების ფურცელი (ინგლისურ ენაზე)
• 2 სარეკომენდაციო წერილი
• სამოტივაციო წერილი
• უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
• CV

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
• ქრისტინა ლაზარიდი,
• საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისი,
• ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი
• ელ.ფოსტა: klazaridi@ibsu.edu.ge
• ადმინისტრაციული კორპუსი: A304
• ტელ: +995 322 59 50 05 (184) .