სამშაბათს, 3 სექტემბერს, ჩატარდება შემდეგი ლექციები:

 

1. მენეჯერული ფინანსები I (ქ.ლაფაჩი), წართული სექტორი

2.ადამიანური რესურსების მართვა (ზ.ქოიავა), ქართული სექტორი

3.ინვესტიციები და პორტფელის მართვა (ქ.ლაფაჩი), ინგლისური სექტორი

4. საერთაშორისო ბიზნესის მართვა (დ.ნიჟარაძე), ქართული სექტორი

5.  საერთაშორისო ბიზნესის მართვა (. ბუღულაშვილი), ინგლისური სექტორი

6. გაყიდვების მენეჯმენტი (ი.ხვთისიაშვილი), ინგლისური სექტორი

7. ღონისძიებათა მართვა (თ.კუბლაშვილი), ქართული სექტორი

8. ბიზნეს ინგლისური I (თ.მაისურაძე), ინგლისური სექტორი

9.  ბიზნეს ინგლისური I (თ.მაისურაძე),  ქართული სექტორი