ოთხშაბათს, 4 სექტემბერს, ჩატარდება შემდეგი ლექციები:


1. მარკეტინგის მენეჯმენტი (ი.ხვთისიაშვილი), ინგლისური სექტორი
2. მენეჯერული აღრიცხვა I (ა.მარდალეიშვილი), ქართული სექტორი
3. აუდიტი (დ.სხილაძე), ინგლისური სექტორი
4. მცირე და საშუალო საწარმოების მართვა (ხ.რომერო), ინგლისური სექტორი
5. ფინანსური უწყისების ანალიზი (თ.კბილცეცხლაშვილი), ქართული სექტორი
6. ტუროპერეიტინგი (ლ.მიქელაძე), ქართული სექტორი
7. სტატისტიკის და ალბათობის შესავალი (გ.ღლონტი), ქართული სექტორი