ხუთშაბათს, 5 სექტემბერს, ჩატარდება შემდეგი ლექციები:

  1. მენეჯერული ფინანსები I (ქ.ლაფაჩი), ქართული სექტორი
  2. საერთაშორისო ბიზნესის მართვა (მ.ბუღულაშვილი), ინგლისური სექტორი
  3. აუდიტი (დ.სხილაძე), ქართული სექტორი
  4. ინვესტიციები და პორტფელის მართვა (ქ.ლაფაჩი), ქართული სექტორი