ორშაბათს, 9 სექტემბერს, ჩატარდება შემდეგი ლექციები:

  1. სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (შ.კილასონია), ინგლისური სექტორი
  2. ადამიანური რესურსების მართვა (თ.მაისურაძე), ინგლისური სექტორი
  3. ბრენდირების საფუძვლები (კ.ჯაყელი), ინგლისური სექტორი
  4. სასტუმროს მართვა (ბ.ფერიშვილი), ინგლისური სექტორი
  5. სასტუმროს მართვა (ბ.ფერიშვილი),ქართული სექტორი
  6. ლოჯისტიკა (გ.სურგულაძე), ინგლისური სექტორი
  7. გადასახადების ადმინისტრირება (გ.ბერძენიშვილი), ქართული სექტორი