ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი აცხადებს გაცვლით პროგრამებს 2019-2020 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის შემდეგ უნივერსიტეტებში:

 

 1. ბრაგანსას უნივერსიტეტი (პორტუგალია). ერაზმუს +. კვოტა: 1 სტუდენტი
 2.  
 • ინფორმატიკის მიმართულების ბაკალავრიატის სტუდენტი
 • კომპიუტერული მეცნიერების, კომპიუტერული, კომპიუტერული ან ინფორმაციული სისტემების მაგისტრანტი (სტუდენტს უნდა ჰქონდეს დაგროვილი 60 ECTS)
 • განცხადებების მიღების ბოლო ვადა: 5 ოქტომბერი
 1. გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი Zwickau (გერმანია). ერაზმუს +. კვოტა: 4 სტუდენტი
  •  
 • ინფორმატიკის მიმართულების ბაკალავრიატის სტუდენტი - უნდა წარადგინოს გერმანული ენის B1 დონის სერტიფიკატი
 • კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულების მაგისტრანტი - უნდა წარადგინოს გერმანული ენის B1 დონის სერტიფიკატი
 • განცხადებების მიღების ბოლო ვადა: 30 ნოემბერი

 

მნიშვნელოვანია: საბოლოო გადაწყვეტილება დამოკიდებულია მიმღებ უნივერსიტეტებზე

 

სავალდებულო დოკუმენტები:

 

• შზსუს ნიშნების ფურცელი (ინგლისურ ენაზე)

• 2 სარეკომენდაციო წერილი

• სამოტივაციო წერილი

• უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

• CV

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ქრისტინა ლაზარიდი,

საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისი,

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

ელ.ფოსტა: klazaridi@ibsu.edu.ge

ადმინისტრაციული კორპუსი: A311

ტელ: +995 322 59 50 05 (188) .