ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი აცხადებს გაცვლით პროგრამებს 2019-2020 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის შემდეგ უნივერსიტეტებში:

  1. Mykolas Romeris University

პროგრამა: ეკონომიკა და ბიზნესის მართვა

ორმხვრივი: დაფინანსებულია მხოლოდ სწავლის საფასური

კვოტა: 2 სტუდენტი

ბოლო ვადა Mykolas Romeris University-ში: 20 ნოემბერი, 2019

განცხადებების მიღების ბოლო ვადა IBSU-ში: 31 ოქტომბერი, 2019

  1. NARXOZ University

პროგრამა: ფინანსები/საბღალტრო

ორმხვრივი: დაფინანსებულია მხოლოდ სწავლის საფასური

კვოტა: 4 სტუდენტი

ბოლო ვადა NARXOZ University-ში: 22 ნოემბერი, 2019

განცხადებების მიღების ბოლო ვადა IBSU-ში: 31 ოქტომბერი, 2019

  1. Siualia University

პროგრამა: ეკონომიკა/ინფორმატიკა/ბიზნესის მართვა

ორმხვრივი: დაფინანსებულია მხოლოდ სწავლის საფასური

კვოტა: 2 სტუდენტი

ბოლო ვადა Siualia University-ში: 1 ნოემბერი, 2019

განცხადებების მიღების ბოლო ვადა IBSU-ში: 20 ოქტომბერი, 2019

  1. Lodz University

პროგრამა: ყველა პროგრამა

ორმხვრივი: დაფინანსებულია მხოლოდ სწავლის საფასური

კვოტა: 10 სტუდენტი

ბოლო ვადა Lodz University-ში: 6 დეკემბერი, 2019

განცხადებების მიღების ბოლო ვადა IBSU-ში: 10 ნოემბერი, 2019

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისი, ადმინისტრაციული კორპუსი, კაბინეტი 215