ძვირფასო სტუდენტებო,

შიდა მობილობის ვადებია:
13 – 17 იანვარი, 2020

გთხოვთ, განცხადების შესავსებად მოცემულ ვადებში მიმართოთ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტს (ოთახი A311)