მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის (https://students.emis.ge/) და მობილობის საფასურის გადახდის ვადა განისაზღვრა 2020 წლის 31 ივლისიდან 2020 წლის 19 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე.

დეტალური ინფორმაცია: https://students.emis.ge/